Our team

 

Passive House Institute is de leidende partij van het outPHit-project. Als maker van de Passiefhuuis standaard en later, de EnerPHit standard voor ingrijpende energetische renovatie, heeft het instituut meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van hoogwaardige, kosteneffectieve gebouwontwikkeling. Het instituut houdt zich bezig met onderzoek, simulaties, kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie, opleiding en communicatie, alsmede projectondersteuning, ontwerp en implementatie voor passiefhuisgebouwen en ingrijpende energetische renovaties.

De International Passive House Association (iPHA) is een wereldwijd netwerk van Passive House-belanghebbenden onder leiding van het Passive House Institute. Het bestaat uit architecten, planners, wetenschappers, leveranciers, fabrikanten, aannemers en projectontwikkelaars en zet zich in om de Passiefhuis standaard te promoten en een groter publiek te bereiken. iPHA stimuleert de uitwisseling van Passiefhuiskennis, de communicatie met de media, het grote publiek en het hele scala aan bouwprofessionals.

Climate Alliance is 's werelds grootste stedennetwerk dat zich toelegt op klimaatactie, met zo'n 1.800 leden verspreid over 27 Europese landen en de enige die tastbare doelen heeft gesteld. De Climate Alliance erkent de impact die onze levensstijl heeft op de meest kwetsbare mensen en plaatsen ter wereld en koppelt lokale actie aan wereldwijde verantwoordelijkheid. Al meer dan 30 jaar werken de aangesloten gemeenten van het netwerk samen met inheemse regenwoudbewoners ten behoeve van het mondiale klimaat.

Ecoworks is een jonge start-up die de visie volgt: CO2-neutraal wonen voor iedereen. Het bedrijf transformeert oude woongebouwen tot energieneutrale gebouwen met een combinatie van een grondige renovatie op passiefhuisniveau en fotovoltaïsche zonne-energie op het dak, wat zorgt voor een jaarlijkse energie- en CO2-balans van nul. Net als bij het Nederlandse Energiesprong werkt ecoworks met geïndustrialiseerde, geprefabriceerde dak- en gevelelementen om bouwtijd en -kosten tot een minimum te beperken.

Energy Efficiency Center – EnEffect Foundation is een non-profit ngo. Haar hoogopgeleide professionals hebben ervaring met de ontwikkeling en toepassing van energie-efficiëntieoplossingen in gebouwen in heel Bulgarije en in het buitenland. De belangrijkste activiteiten van de organisatie zijn: hulp aan centrale en lokale autoriteiten, fondsenwerving, beheer van het Bulgaarse EE & RES-fonds, capaciteitsopbouw, netwerken op nationaal en regionaal niveau en training op het gebied van groen bouwen.

Hellenic Passive House Institute, een non-profit, door leden aangestuurde vereniging, is in Griekenland toonaangevend geworden op het gebied van energiezuinig bouwen op basis van de Passiefhuis standaard. Door zijn activiteiten bevordert het instituut de vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen, terwijl gezondheid en wooncomfort voorrang krijgen als de belangrijkste principes van passiefhuisontwerp.

Neue Heimat Tirol houdt zich bezig met het vastgoedbeheer van ongeveer 19.600 appartementen in heel Tirol. Het bedrijf is een pionier in het renoveren en verduurzaming van gebouwen en de daarmee gepaard gaande verbetering van de levenskwaliteit. NHT legt de nadruk op het verminderen van onderhoudskosten, met name verwarmingskosten, met zeer innovatieve thermische isolatietechnologieën en de installatie van zonnepanelen op bijna elk gerenoveerd gebouw.

Passief Bouwen is de Nederlandse partner van het Passiefhuis Instituut voor de certificering van gebouwen die voldoen aan de Passiefhuis norm. De belangrijkste activiteiten zijn onder meer het opleiden van architecten en bouwprofessionals, het stimuleren van energiezuinige gebouwen, het initiëren van nieuwe projecten bij woningcorporaties, ontwikkelaars en investeerders en het promoten van het Passiefhuis concept op beurzen en seminars.

PROPASSIF werkt aan ondersteunende activiteiten zoals certificering en training voor passiefhuisontwikkeling. Sinds 2009 faciliteert het de promotie van Passiefhuiskennis in heel Frankrijk en in het buitenland, bijvoorbeeld in Canada, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Beginnend met certificering en training, heeft het ook de technische knowhow ontwikkeld om een verscheidenheid aan R&D-projecten te ondersteunen.

The University of Innsbruck’s Unit for Energy Efficient Buildings werkt aan energie-efficiëntie in gebouwen. Een belangrijk aandachtspunt van het onderzoek is het passiefhuisconcept en passiefhuiscomponenten voor zowel nieuwbouw als renovatie. De belangrijkste expertise van de afdeling ligt op het gebied van bouwfysica en dynamische simulatie, evenals laboratorium- en veldmetingen. Het team is gespecialiseerd in warmte- en vochttransport, bouwakoestiek en efficiënt gebruik van daglicht, evenals ventilatie- en HVAC-systemen.

VAND arquitectura is een kleine onderneming opgericht in 2015 met een focus op nieuwe concepten voor gezondheid, energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van gebouwen in de 21e eeuw. De organisatie doet zowel onderzoek als de uitvoering van nieuwbouw en verbouwingen in lijn met het Passiefhuisconcept. Het werk van VAND is verdeeld over ontwerp, energieadvies en de constructie van verschillende gebouwtypen; ondersteuning van de fabrikant; en training op het gebied van energiezuinig bouwen.