Η ομάδα μασ

 

Το Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου είναι ο βασικός συνεργάτης του έργου. Ως δημιουργός του Προτύπου του Παθητικού Κτιρίου και στην συνέχεια, του Προτύπου EnerPHit για ριζικές ανακαινίσεις, το Ινστιτούτο διαθέτει 30 έτη εμπειρίας στον κλάδο των υψηλής ποιότητας, οικονομικών κατασκευών. Το ινστιτούτο διεξάγει έρευνες, προσομοιώσεις, διασφάλιση ποιότητας, έλεγχο και αξιολόγηση, εκπαίδευση, και παρέχει επικοινωνία καθώς και υποστήριξη έργων, σχεδιασμό και υλοποίηση Παθητικών Κτιρίων και ριζικές ανακαινίσεις.  

Η Διεθνής Ένωση Παθητικού Κτιρίου (iPHA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ενδιαφερόμενων του Παθητικού Κτιρίου υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου. Αποτελείται από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές επιστήμονες, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργολάβους και την κτηματομεσίτες, εργάζεται με στόχο να προωθήσει το Πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου και να καλλιεργήσει το δημόσιο ενδιαφέρον και κατανόηση της σημασίας του. Η iPHA ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων που αφορούν στο Παθητικό Κτίριο, επικοινωνώντας με τα μέσα ενημέρωσης, με το ευρύ κοινό και με κάθε είδους επαγγελματιών κατασκευής. 

H Climate Alliance  είναι το μεγαλύτερο διεθνώς δίκτυο πόλεων αφοσιωμένο στην κλιματική δράση, με 1,800 μέλη σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες και το μόνο που θέτει ξεκάθαρους στόχους. Αναγνωρίζοντας την επίδραση που ο τρόπος ζωής μας μπορεί να έχει στους πιο ευάλωτους ανθρώπους και τόπους του κόσμου, H Climate Alliance συνδυάζει την τοπική δράση με την παγκόσμια ευθύνη. Για περισσότερα από 30 χρόνια, οι δήμοι που είναι μέλη του δικτύου δρουν σε συνεργασία με αυτόχθονες λαούς του τροπικού δάσους για το καλό του παγκόσμιου κλίματος.

Η Ecoworks είναι μια νέα start-up εταιρεία που ακολουθεί το όραμα των ανθρακικά ουδέτερα σπιτιών για όλους. Η εταιρεία μεταμορφώνει παλιά σπίτια κατοικίας σε σπίτια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, συνδυάζοντας την ριζική ανακαίνιση με την ποιότητα Παθητικού Κτιρίου και φωτοβολταϊκά στην στέγη, δημιουργώντας ετήσια μηδενικό ενεργειακό και ανθρακικό ισοζύγιο. Παρόμοια με το Ολλανδικό Energiesprong, η ecoworks εργάζεται με βιομηχανοποιημένες, προκατασκευασμένες στέγες και προσόψεις μειώνοντας έτσι το χρόνο κατασκευής και το κόστος στο ελάχιστο.

Το Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Ίδρυμα EnEffect είναι μια μη κερδοσκοπική  οργάνωση. Οι πολύ ικανοί επαγγελματίες του έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στα κτίρια της Βουλγαρίας και του εξωτερικού. Οι βασικές δραστηριότητες του οργανισμού συμπεριλαμβάνουν: παροχή βοήθειας σε κεντρικές και τοπικές αρχές, συγκέντρωση χρημάτων, διοίκηση των Βουλγαρικών EE & RES Fund, ανάπτυξη ικανοτήτων, δικτύωση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και εκπαίδευση με θέμα το πράσινο κτίριο. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, είναι μια μη κερδοσκοπική, με δυναμική μελών ένωση, η οποία έχει γίνει στην Ελλάδα ο καθοδηγητής σε θέματα που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτική κατασκευή βάσει του Προτύπου του Παθητικού Κτιρίου. Μέσω των δραστηριοτήτων του, το ινστιτούτο προωθεί τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και ανθρακικών εκπομπών στα κτίρια ενώ παράλληλα θέτει ως προτεραιότητα την υγεία και την άνεση διαβίωσης ως τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Παθητικού Κτιρίου.  

Η Neue Heimat Tirol ασχολείται με τη διαχείριση περίπου 19,600 ακινήτων στο Τίρολο. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στην ανακαίνιση και διατήρηση της δομής του κτιρίου καθώς και στις σχετιζόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Η ΝΗΤ τοποθετεί το ενδιαφέρον στην μείωση των εξόδων συντήρησης, ιδιαίτερα στα έξοδα θέρμανσης, με τη χρήση υψηλά καινοτόμου τεχνολογίας θερμομόνωσης μόνωσης και την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σχεδόν σε κάθε ανακαινισμένο κτίριο.  

Passief Bouwen είναι ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου στην Ολλανδία για την πιστοποίηση κτιρίων που πληρούν τις απαιτήσεις του Παθητικού Κτιρίου. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση αρχιτεκτόνων και επαγγελματιών στον κλάδο των κτιρίων, την  ενισχυση των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, την έναρξη νέων έργων με στεγαστικές εταιρείες, προγραμματιστές και επενδυτές και την προώθηση της έννοιας του Παθητικού Κτιρίου σε εκθέσεις και σεμινάρια.

Η PROPASSIF είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως την πιστοποίηση και εκπαίδευση για την ανάπτυξη του Παθητικού Κτιρίου. Από το 2009, εξυπηρετεί την προώθηση της γνώσης για το Παθητικό Κτίριο στο Γαλλία και στο εξωτερικό, για παράδειγμα στον Καναδά, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ξεκινώντας με την πιστοποίηση και την εκπαίδευση, έχει επίσης αναπτύξει τις τεχνικές γνώσεις για να υποστηρίζει έργα μελέτης και ανάπτυξης.

Το Πανεπιστήμιο του Innsbruck –Τομέας Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων με αντικείμενο μελέτης την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Βασικό ενδιαφέρον των μελετών του αποτελεί η  έννοια του Παθητικού Κτιρίου καθώς και η χρήση συστημάτων Παθητικού Κτιρίου για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια. Ο τομέας εξειδικεύεται στο πεδίο της φυσικής των κτιρίων και της δυναμικής προσομοίωσης καθώς και στις εργαστηριακές και επί εργοταξίου μετρήσεις. Η ομάδα ειδικεύεται στην μετάδοση θερμότητας και υγρασίας, στην ακουστική της κατασκευής του κτιρίου και στην αποδοτική αξιοποίηση του ηλιακού φωτός καθώς και στα στον κλιματισμό και τα συστήματα μηχανικού αερισμού. 

Η VAND arquitectura είναι μια μικρή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 με επίκεντρο τις νέες ιδέες που αφορούν στην υγεία, την ενεργειακή απόδοση και την απανθρακοποίηση των κτιρίων στον 21ο αιώνα. Ο οργανισμός διεξάγει έρευνα και υλοποιεί νέα κτίρια και ανακαινίσεις κτιρίων στο πλαίσιο της έννοιας του Παθητικού Κτιρίου. Η δουλεία της VAND χωρίζεται μεταξύ του σχεδιασμού, της ενεργειακής συμβουλευτικής και στην κατασκευή διαφόρων τύπων κτιρίων· στην κατασκευαστική υποστήριξη και εκπαίδευση στον τομέα της ενεργειακά αποδοτικής κατασκευής.