Ενημερωτικό Υλικό

Εδώ θα βρεις ποικιλία ενημερωτικού υλικού που αφορά στο outPHit διαθέσιμο για λήψη. Χρησιμοποίησέ το ελεύθερα για να επικοινωνήσεις το έργο και την ριζική αναβάθμιση, ή για να ενημερωθείς με μια ματιά για το outPHit.

Το outPHit σε

 

Φυλλάδιο

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Ενημερωτικό Δελτίο

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Παρουσίαση

BGDE  |  ELEN  |  ES  |  FR  |  NL

Postcard

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Διαφάνεια

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Αφίσα

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Roll-up

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

 

Materials available for download in:
Bulgarian (BG), German (DE), Greek (EL), English (EN), Spanish (ES), French (FR) and Dutch (NL)