Ενημερωτικό Υλικό

Εδώ θα βρεις ποικιλία ενημερωτικού υλικού που αφορά στο outPHit διαθέσιμο για λήψη. Χρησιμοποίησέ το ελεύθερα για να επικοινωνήσεις το έργο και την ριζική αναβάθμιση, ή για να ενημερωθείς με μια ματιά για το outPHit.

Το outPHit σε

 

rollup_thumbnail_updated

Φυλλάδιο

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Ενημερωτικό Δελτίο

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Παρουσίαση

BGDE  |  ELEN  |  ES  |  FR  |  NL

Postcard

BG  |  DE  |  EL  |  EN ES  |  FR  |  NL

Διαφάνεια

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Αφίσα- A3

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Αφίσα - A1

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

Roll-up

BG  |  DE  |  EL  |  EN  |  ES  |  FR  |  NL

 

Υλικό διαθέσιμο για λήψη στο:
Ελληνικά (EL), Αγγλικά (EN), Ισπανικά (ES), Γαλλικά (FR) και Ολλανδικά (NL)