μεθοδοι αναβαθμισησ

 

Με τα χρόνια, ποικιλία μεθόδων έχει αναπτυχθεί με σκοπό οι ενεργειακές αναβαθμίσεις να είναι ταυτόχρονα γρηγορότερες και φθηνότερες. Το outPHit εκμεταλλεύεται δύο βασικές προσεγγίσεις θέτοντας ως βάση το Πρότυπο EnerPHit.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

Οι συμβατικές αναβαθμίσεις μπορεί να είναι απαιτητικές, ιδιαίτερα σε θέμα χρόνου και κόστους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σημαντικά μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών. Τέτοιες διαδικασίες οργανώνουν με τον βέλτιστο τρόπο το εύρος των οργανισμών που αναμειγνύονται σε μια επιτυχημένη αναβάθμιση, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες κτιρίων έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν με πλήρη επίγνωση αποφάσεις που αφορούν σε ενεργειακά αποδοτικές βελτιώσεις. Μια βελτιστοποιημένη προσέγγιση βοηθά τους ιδιοκτήτες κτιρίων να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές σε κάθε κρίσιμο σημείο της διαδικασίας, θέτοντας τις βάσεις για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

η προκατασκευη είναι απλοποίηση

Οι σειριακές ανακαινίσεις και το Energiesprong ως προσεγγίσεις κάνουν χρήση προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων, τα οποία συναρμολογούνται εκτός εργοταξίου και μεταφέρονται στο σημείο κατασκευής. Ψηφιοποιημένες κατασκευαστικές διαδικασίες συνδυασμένες με προκατασκευασμένους τοίχους και οροφές καθώς και προκατασκευασμένες δομικές μονάδες συγκεντρώνουν όλους τους παράγοντες από την αρχή,  μειώνοντας το κόστος  και τον απαιτούμενο χρόνο για την αναβάθμιση. Τα οφέλη γίνονται ακόμα πιο προφανή όταν μεγαλύτερο πλήθος κτιρίων μπορεί να αναβαθμιστεί με μιας κάνοντας χρήση λίγο πολύ των ίδιων προκατασκευασμένων στοιχείων. Με την προσθήκη ηλιακών πάνελ, τέτοιες ιδέες μπορούν να μεταμορφώσουν τα υφιστάμενα κτίρια σε εξ ολοκλήρου ανακαινισμένους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας σε χρόνο λίγων εβδομάδων. Οι κάτοικοι συνήθως δεν χρειάζεται να μετακινηθούν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.  

Serial renovation | © ecoworks