Μέθοδοι ανακαίνισης

retrofittingapproaches_900x336

 

Με τα χρόνια, ποικιλία μεθόδων έχει αναπτυχθεί με σκοπό οι ενεργειακές ανακαινίσεις να είναι ταυτόχρονα γρηγορότερες και φθηνότερες. Το outPHit εκμεταλλεύεται δύο βασικές προσεγγίσεις θέτοντας ως βάση το Πρότυπο EnerPHit.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Οι συμβατικές ανακαινίσεις μπορεί να είναι απαιτητικές, ιδιαίτερα σε θέμα χρόνου και κόστους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σημαντικά μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών. Τέτοιες διαδικασίες οργανώνουν με τον βέλτιστο τρόπο το εύρος των υπεύθυνων που αναμειγνύονται σε μια επιτυχημένη ανακαίνιση, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες κτιρίων έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν με πλήρη επίγνωση αποφάσεις που αφορούν σε ενεργειακά αποδοτικές βελτιώσεις. Μια βελτιστοποιημένη προσέγγιση βοηθά τους ιδιοκτήτες κτιρίων να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές σε κάθε κρίσιμο σημείο της διαδικασίας, θέτοντας τις βάσεις για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η προκατασκευή είναι απλοποίηση

Οι ολιστικές ανακαινίσεις και το Energiesprong ως προσεγγίσεις κάνουν χρήση προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων, τα οποία συναρμολογούνται εκτός εργοταξίου και μεταφέρονται στο σημείο κατασκευής. Ψηφιοποιημένες κατασκευαστικές διαδικασίες συνδυασμένες με προκατασκευασμένους τοίχους και οροφές καθώς και προκατασκευασμένα δομικά συστήματα συγκεντρώνουν όλους τους παράγοντες από την αρχή,  μειώνοντας το κόστος  και τον απαιτούμενο χρόνο για την ανακαίνιση. Τα οφέλη γίνονται ακόμα πιο προφανή όταν μεγαλύτερο πλήθος κτιρίων μπορεί να  ανακαινιστεί με μιας κάνοντας χρήση λίγο πολύ των ίδιων προκατασκευασμένων στοιχείων. Με την προσθήκη ηλιακών πάνελ, τέτοιες ιδέες μπορούν να μεταμορφώσουν τα υφιστάμενα κτίρια σε εξ ολοκλήρου ανακαινισμένους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας σε χρόνο λίγων εβδομάδων. Οι κάτοικοι συνήθως δεν χρειάζεται να μετακινηθούν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.  

prinzip_serielle_sanierung_green
Ολιστική ανακαίνιση | © ecoworks