Ομάδα εργασίας

working_group_900x336

 

Δήμοι σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζουν την ανάγκη ενεργειακών ανακαινίσεων του κτιριακού τους αποθέματος, ωστόσο συχνά δεν υπάρχουν σαφείς ιδέες για τον τρόπο εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων ανακαίνισης, καθώς και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών. Ταυτόχρονα, οι Δήμοι είναι βασικοί φορείς του λεγόμενου κύματος ανακαίνισης, όχι μόνο ως ιδιοκτήτες πολλών κτιρίων στην επικράτειά τους, αλλά και ως κινητήρια δύναμη της επαναφοράς των ιδιωτικών κτιρίων από τους πολίτες τους.
Η ανάγκη ανταλλαγής σχετικά με το θέμα, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση και στους δύο εμπειρογνώμονες στον τομέα, όσο και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στους Δήμους είναι ουσιαστική.

Δημοτική ομάδα εργασίας για κτίρια

Η ομάδα ενός επαγγελματία μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κενού, παρέχοντας δημοτικούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες που ενδιαφέρονται για ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις, εμπνέοντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, ευκαιρίες για μάθηση από ομοτίμους και πρόσβαση σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων. Μια τέτοια ομάδα επαγγελματιών θα ξεκινήσει έτσι μέσω του outPHit και θα αποτελέσει τη βάση μιας Δημοτικής Ομάδας Εργασίας για την Κλιματική Συμμαχία για τα Κτίρια, ενώνοντας τους εκπροσώπους των δήμων σε όλη την Ευρώπη όχι μόνο σε ριζικές ανακαινίσεις αλλά και στο βασικό θέμα της οικοδόμησης της βιωσιμότητας γενικότερα στο μέλλον.

Στόχοι της ομάδας εργασίας

  • Να είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής προκλήσεων και λύσεων από ομοτίμους.
  • Να παρέχει πρακτικές γνώσεις στους Δήμους σχετικά με ενεργειακά αποδοτικές δομικές ιδέες με ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό.
  • Να ενημερώνει τα αποτελέσματα του outPHit για να διασφαλίσει την εφαρμογή τους στις δημοτικές πραγματικότητες.

Η δημοτική ομάδα εργασίας για τα κτίρια ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021. Διαβάστε για τα σχέδιά μας στο εννοιολογικό σημείωμα της Ομάδας των Επαγγελματιών (pdf) και μείνετε συντονισμένοι για τις επερχόμενες συναντήσεις στην ενότητα εκδηλώσεων.