περιπτωσεις μελετησ

 

Μέσω του outPHit, ποικιλία περιπτώσεων μελέτης θα αποτελέσουν απόδειξη της ιδέας σε χώρες της Ευρώπης. Ενώ και άλλοι τύποι κτιρίων θα εξεταστούν, το βασικό ενδιαφέρον θα έγκειται στις κατοικίες πολλών οικογενειών, καθώς αποτελούν την περίπτωση όπου η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση στους ενοίκους είναι περισσότερο αναγκαία.  

Η αναβάθμιση κάθε περίπτωσης μελέτης θα εξετάζεται στα πλαίσια των συνθηκών χρήσης και των κλιματικών και των τοπικά κατασκευαστικών πρακτικών με στόχο την ικανοποίηση του Προτύπου EnerPHit για αναβαθμίσεις με βάση τις αρχές του Παθητικού Κτριτίου. Βασικό χαρακτηριστικό που θα ενώνει όλες τις περιπτώσεις μελέτης θα αποτελεί η χρήση συστημάτων, προκατασκευασμένων σε μεγάλο βαθμό, καθώς και οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες εκτέλεσης με σκοπό να μειωθούν οι χρόνοι κατασκευής και ο κίνδυνος σφαλμάτων. 
 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!