Prijktijkvoorbeelden

 

Vanuit outPHit zal de een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden een proof of concept aantonen in landen over heel Europa. Hoewel ook andere gebouwtypologieën kunnen worden onderzocht, zal de nadruk vooral liggen op meergezinswoningen, omdat hier de meeste behoefte is aan oplossingen die de huurders of eigenaars zo weinig mogelijk belasten.

De renovatie van elk praktijkvoorbeeld zal worden bekeken in termen van klimaat, bezettingsgraad en lokale bouwpraktijken met als doel te voldoen aan de EnerPHit-norm voor renovaties volgens de Passiefhuis standaard. De rode draad die alle praktijkvoorbeelden met elkaar verbindt, zal echter de focus zijn op modulaire systemen met een hoge mate van prefabricage en gestroomlijnde uitvoeringsprocessen om de bouwtijd te verkorten en de kans op fouten te verkleinen.

Elke outPHit casestudy wordt gemonitord op het gebied van energieverbruik, thermisch comfort en luchtkwaliteit, zowel voor als na de retrofit, volgens gestandaardiseerde, vereenvoudigde protocollen die voor dit doel zijn ontwikkeld.

Volledige lijst van Prijktijkvoorbeeldenin het Engels (pdf)
Blijf op de hoogte van meer informatie over de case studies!

Case Studies