Renovatie methodieken

 

In de loop der jaren zijn er meerdere methodieken ontwikkeld met verschillende variaties om ingrijpende energetische renovaties, zowel sneller als goedkoper te maken. outPHit heeft zich op deze twee belangrijke eigenschappen gefocust, met als fundament de EnerPHit Standard.

Streamlining conventional retrofitting

Conventionele renovaties kunnen een grote uitdaging zijn, vooral wat betreft tijdsduur, overlast voor de bewoners en kosten. Deze uitdagingen kunnen aanzienlijk worden verminderd met gestroomlijnde processen. Dergelijke processen zorgen voor een optimale organisatie van de vele organisaties die betrokken zijn bij een succesvolle renovaties en voorzien gebouweigenaren tegelijkertijd van nauwkeurige en tijdige informatie, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over verbeteringen van de energie-efficiëntie. Een gestroomlijnde aanpak helpt gebouweigenaren om bij elke cruciale stap in het proces alternatieven te rangschikken en zo te pleiten voor investeringen in energiebesparing.

Prefabricage is vereenvoudiging

Seriële renovatie- en energiesprong-benaderingen maken gebruik van geprefabriceerde componenten, die off-site worden geassembleerd en naar de bouwplaats worden getransporteerd. Gedigitaliseerde bouwprocessen gecombineerd met geprefabriceerde wand- en dakconstructies en geprefabriceerde bouwmodules brengen alle actoren en componenten vanaf het begin samen en verminderen de kosten en tijd die nodig zijn om achteraf te monteren. De voordelen worden nog duidelijker wanneer grotere aantallen vergelijkbare gebouwen in één keer kunnen worden aangepast met min of meer dezelfde samenstellingen. Met de toevoeging van zonnepanelen kunnen dergelijke concepten bestaande gebouwen in enkele weken transformeren tot volledig gerenoveerde producenten van hernieuwbare energie. Bewoners hoeven vaak hun huis niet eens te verlaten terwijl de renovatie wordt uitgevoerd.

Serial renovation | © ecoworks