Onze Aanpak

ourapproach_900x336

 

Stel, u wilt een smartphone kopen en er is geen enkele winkel die u kan vertellen over de functies, wat deze gaat kosten, wanneer deze kan worden geleverd of dat er enige vorm van garantie op zit. Een veel gecompliceerdere versie hiervan is waar mensen zich doorgaans bevinden wanneer ze hun woning willen renoveren. Wij zijn van mening dat dit niet alleen onaanvaardbaar is, het is ook een van de grootste hindernissen op weg naar het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen door de bestaande gebouwenvoorraad. 

outPHit: het faciliteren van ingrijpende energetische renovatie

outPHit brengt alle onderdelen samen om snelle, ingrijpende aanpassingen aan de EnerPHit-standaard mogelijk te maken. Wij geloven in het minimaliseren van de aanspreekpunten als het gaat om de planning, coördinatie, financiering en uitvoering van een renovatie, met inbegrip van adviesdiensten tijdens het project, de kwaliteitsborging en eventuele afhandeling van de garanties. De diensten die deze paar aanspreekpunten zouden moeten kunnen bieden, zijn onder meer:

outphit_wordcloud

Een “one-stop-shop-benadering” van ingrijpende energetische renovaties leent zich er bijzonder goed voor om vanaf het allereerste begin met verschillende disciplines om tafel te zitten, zoals EnerPHit, prefabricage en seriematige renovatie.