Нашият подход

ourapproach_900x336

 

Представете си, че искате да си купите смартфон и няма нито един търговец, който да ви разкаже за неговите характеристики, колко ще струва, кога може да бъде доставен или дали има някакъв вид гаранция. Няма да бъде лесно, нали? Далеч по-сложна обаче е ситуацията, в която хората обикновено се оказват, когато искат да обновят сградите си. Ние вярваме, че това е не само неприемливо, но и представлява една от най-големите пречки по пътя към намаляване на потреблението на енергия в сградния фонд.

outPHit: улесняване на дълбоките обновявания

ОutPHit обединява всички етапи на процеса, за да улесни бързи решения за дълбоко обновяване. Ние вярваме в свеждането до минимум на точките за контакт, когато става въпрос за планиране, финансиране, изпълнение и осигуряване на качеството на един проект за обновяване. Услугите, които тези няколко точки за контакт трябва да предоставят, включват:

wordcloud_bg

Подобен подход за „обслужване на едно гише“ за дълбоки обновявания щю носи редица ползи на клиентите, като приложение на стандарта EnerPHit за гарантиране на качеството, използване на фабрично произведени модулни елементи, и бързо и удобно „серийно“ обновяване.