Методи за обновяване

retrofittingapproaches_900x336

 

Разработени са разични методи, които могат да направят дълбоките обновявания едновременно по-бързи и по-евтини. ОutPHit се възползва от два водещи подхода, основани на стандарта EnerPHit.

Оптимизиране на традиционите обновявания

Традиционното обновяване може да бъде предизвикателство, особено по отношение на времето и разходите. Тези предизвикателства могат да бъдат значително намалени с дигитализирани и оптимизирани процеси. Такива процеси се управляват с цел  прецизна координация на множеството участващи доставчици и изпълнители. Те предоставят на собствениците на сгради точна и навременна информация, което им позволява да вземат информирани решения за подобрения на енергийната ефективност.

МОДУЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ са улеснениe

„Серийното обновяване“ въз основа на концепцията Energiesprong, което набира популярност в Европа, използва фабрично изработени компоненти, сглобени извън строителната площадка. Дигитализираните строителни процеси, съчетани със сглобяеми фасадни елементи и покриви съкращават значително разходите и времето, необходимо за обновяване. Те също така осигуряват максимално качество и ефективност и елиминират много от грешките, често допускани на строителния обект. Ползите стават още по-големи, когато голям брой еднотипови сгради могат да бъдат обновени едновременно. С инсталирането на слънчеви панели, подобни концепции могат да превърнат съществуващите сгради в напълно обновени и ефективно нетни производители на възобновяема енергия за броени седмици. В някои случаи жителите дори не трябва да напускат домовете си, докато се извършва обновяването.

prinzip_serielle_sanierung_green
Serial renovation | © ecoworks