Ριζικές ανακαινίσεις

 

enerphit7_900x336

 

Ταχύτερα και φθηνότερα

Προκειμένου να συμβαδίζει με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους, το κτιριακό δυναμικό της Ευρώπης πρέπει να γίνει κλιματικά ουδέτερο μέχρι το 2050, ωστόσο ο παρόν ρυθμός των κτιριακώνανακαινίσεων δεν είναι αρκετά υψηλός για να επιτευχθεί  κάτι τέτοιο. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται επιτακτική η ανάγκη γρήγορης  ανακαίνισης των κτιρίων και ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού ρυθμού αναβάθμισης. Για το λόγο αυτόν, χρειαζόμαστε λύσεις  ανακαίνισης οι οποίες είναι ευκολότερες, ταχύτερες και περισσότερο οικονομικές. Ποικιλία προσεγγίσεων  ανακαίνισης με τη χρήση προκατασκευών και βελτιστοποιημένων διαδικασιών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ως απάντηση σε αυτήν την πρόκληση.

 

Η ποιότητα είναι το κλειδί

Παρά την χρονική πίεση για αναβάθμιση, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στην ενεργειακή απόδοση και ποιότητα. Βελτιώνοντας την ακεραιότητα των κτιρίων και τα επίπεδα άνεσης, επωφελούνται όσοι ζουν και εργάζονται μέσα σε αυτά ενώ παράλληλα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα και η ευπάθεια στην ενεργειακή φτώχεια. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν φαινόμενα εξάρτησης από προμηθευτές (lock in effect), καθώς ο μακροπρόθεσμος κύκλος ζωής ενός κτιρίου σημαίνει ότι κάθε ανακαίνιση και το δυναμικό εκπομπών της θα κλειδώσει για τις επόμενες γενιές. Οι ανακαινίσεις χρειάζεται να γίνονται σωστά εξ αρχής. Στο σημείο αυτό το  Πρότυπο EnerPHit μπαίνει στο παιχνίδι. 

Κατάλληλο για το μέλλον

Ενσωματώνοντας την ποιότητα του Παθητικού Κτιρίου σε προσεγγίσεις που ενισχύουν την απλότητα και την ταχύτητα των ανακαινίσεων, δημιουργούμε κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον με βασική αρχή την απόδοση. Αυτό καθιστά τις ανακαινίσεις πραγματικά κατάλληλες για το μέλλον – στην κλίμακα και στην ποιότητα που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Εδώ έγκειται η δύναμη του outPHit.