ριζικεσ αναβαθμισεις 

 

 

ταχυτερα και φθηνοτερα

Προκειμένου να συμβαδίζει με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους, το κτιριακό δυναμικό της Ευρώπης πρέπει να γίνει κλιματικά ουδέτερο μέχρι το 2050, ωστόσο ο παρόν ρυθμός των κτιριακών αναβαθμίσεων δεν είναι αρκετά υψηλός για να επιτευχθεί  κάτι τέτοιο. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται επιτακτική η ανάγκη γρήγορης αναβάθμισης των κτιρίων και ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού ρυθμού αναβάθμισης. Για το λόγο αυτόν, χρειαζόμαστε λύσεις αναβάθμισης οι οποίες είναι ευκολότερες, ταχύτερες και περισσότερο οικονομικές. Ποικιλία προσεγγίσεων αναβάθμισης με τη χρήση προκατασκευών και βελτιστοποιημένων διαδικασιών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ως απάντηση σε αυτήν την πρόκληση.

 

η ποιοτητα είναι το κλειδι

Παρά την χρονική πίεση για αναβάθμιση, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στην ενεργειακή απόδοση και ποιότητα. Βελτιώνοντας την ακεραιότητα των κτιρίων και τα επίπεδα άνεσης, επωφελούνται όσοι ζουν και εργάζονται μέσα σε αυτά ενώ παράλληλα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα και η ευπάθεια στην ενεργειακή φτώχεια. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν φαινόμενα εξάρτησης από προμηθευτές (lock in effect), καθώς ο μακροπρόθεσμος κύκλος ζωής ενός κτιρίου σημαίνει ότι κάθε αναβάθμιση και το δυναμικό εκπομπών της θα κλειδώσει για τις επόμενες γενιές. Οι αναβαθμίσεις χρειάζεται να γίνονται σωστά εξ αρχής. Στο σημείο αυτό το  Πρότυπο EnerPHit μπαίνει στο παιχνίδι. 

καταλληλο για το μελλον

By integrating Passive House quality with approaches that increase the simplicity and speed of retrofitting, we Ενσωματώνοντας την ποιότητα του Παθητικού Κτιρίου σε προσεγγίσεις που ενισχύουν την απλότητα και την ταχύτητα των αναβαθμίσεων, δημιουργούμε κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον με βασική αρχή την απόδοση. Αυτό καθιστά τις αναβαθμίσεις πραγματικά κατάλληλες για το μέλλον – στην κλίμακα και στην ποιότητα που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Εδώ έγκειται η δύναμη του outPHit.