Η δουλειά μασ

 

Δημιουργώντας κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε μεγάλη κλίμακα, είτε νεόδμητα είτε, ακόμα πιο σημαντικά, υφιστάμενα θα αποτελέσει μία από τις κυριότερες προκλήσεις του κατασκευαστικού τομέα στο δρόμο για την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρώπης του 2020 και 2030. Η προώθηση υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά αποδοτικών προσεγγίσεων  ανακαίνισης καθώς και η υιοθέτηση τους είναι ύψιστης σημασίας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το outPHit γεφυρώνει το κενό μεταξύ έρευνας και πραγματικότητας και αντιμετωπίζει τα εμπόδια στην υιοθέτηση υψηλής ποιότητας στις ριζικές ανακαινίσεις

  • ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ τη χρήση βελτιστοποιημένων διαδικασιών και προκατασκευασμένων στοιχείων ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ τους προμηθευτές δομικών στοιχείων στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων τους για τη χρήση σε ριζικές ανακαινίσεις Προτύπου EnerPHit 
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ  ένα πλάνο πιστοποίησης συστήματος για την ανακαίνιση ολόκληρου του κτιρίου καθώς επίσης εργαλείων και οδηγών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων 
  • ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ απλοποιημένο έλεγχο και έγκριση ιδεών για το στάδιο σχεδιασμού της ανακαίνισης  
  • ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ  ένα επιχειρηματικό μοντέλο ριζικών  ανακαίνισης ενιαίας εξυπηρέτησης   με τη συνεργασία τοπικών εργολάβων και χρηστών των κτιρίων
  • ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ την απαίτηση για βελτιστοποιημένες, υψηλής απόδοσης προσεγγίσεις με την εμπλοκή ενδιαφερόμενων στην προώθηση ευρημάτων  

Η κοινοπραξία που οδηγεί το έργο του outPHit ενημερώνει για την ιδέα της προκατασκευασμένης και βελτιστοποιημένης  ανακαίνισης και υποστηρίζει τα έργα  ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Οι συνεργάτες του έργου θα προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη και εγγύηση ποιότητας σε κάθε μία από τις 7 χώρες/συνεργάτες διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα  ανακαίνισης θα βασίζονται στις αρχές του Παθητικού Κτιρίου, ικανοποιώντας τις φιλόδοξες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του Προτύπου EnerPHit για  ανακαινίσεις.