Nieuws

outPHit maps municipal needs in the building sector

2 juni 2021

With the help of outpHit, Climate Alliance is advancing its efforts on the extensive topic of buildings. With its newly launched survey, the network is taking the first step in analysing the work of municipalities in the building sector and identifying local needs. The aim is to set up a working group in autumn 2021 on the basis of the survey results. This will serve as a platform for interested municipal representatives to exchange with each other and with experts. All survey participants will receive free access to a training course on energy efficient building principles from the Passive House …

lees verder »

outPHit

Ingrijpende energetische renovaties worden sneller, goedkoper en betrouwbaarder 

Onze gebouwenvoorraad is over het algemeen energie inefficiënt. De energie die onze gebouwen verspillen, resulteert tot een uitstoot van wel 40% van de Europese broeikasgasemissies, zorgt ervoor dat ze zowel een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatverandering als een bijdrage leveren aan energiearmoede. Ingrijpende energetische renovaties om deze verspilling aan te pakken en de prestaties van gebouwen te verbeteren, vormen dus terecht de kern van het gebouw gerelateerd beleid op alle overheidsniveaus. Ondanks dat de one-stop-shop en "energiesprong" -benaderingen hebben om renovatiemethoden te standaardiseren of ze anderszins toegankelijker te maken, blijft het leveren van consequent hoge kwaliteit van ingrijpende energetische renovaties een uitdaging. OutPHit combineert dergelijke benaderingen met de stringente eisen van Passiefhuis- standaard om ingrijpende energetische renovaties meer kosteneffectief, sneller en betrouwbaarder te maken. 
Op basis van praktijkvoorbeelden in heel Europa en in samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden, pakt outPHit deze belemmeringen aan voor de acceptatie van hoogwaardige ingrijpende energetische renovaties en faciliteert het tegelijkertijd de ontwikkeling van hoogwaardige renovatiesystemen, instrumenten voor besluitvorming en kwaliteitswaarborging. 

We zijn nog maar net begonnen, blijf ons volgen!