Събития

event

28.9.2023 – 28.9.2023, Denver, CO, United States of America и online

OutPHit: The Strategy That's Scaling Up Retrofits

outPHit

Дълбокото обновяване: направено по-бързо, по-евтино и по-надеждно

Сграденият фонд обикновено е неефективен. Енергията, която нашите сгради губят, е сред основните фактори за изменението на климата и увеличаващата се енергийна бедност. Дълбокото обновяване за справяне с тези загуби и подобряване характеристиките на сградите заслужено е в основата на свързаните с климата и икономическото възстановяване политики на всички равнища на управление. И все пак, докато подходи за оптимизиране на традиционните процеси като концепцията Energiesprong и „серийното обновяване“ помогнаха за страндартизирането на решения за обновяване, практическата реализация на проекти за висококачествени дълбоки обновявания все още представлява предизвикателство. OutPHit обединява подобни подходи с принципите на пасивната къща, за да направи дълбокото обновяване по-бързо, по-евтино и по-надеждно.

Въз основа на реални проекти в цяла Европа, outPHit преодолява бариерите пред по-широкото навлизане на висококачествени дълбоки обновявания и способства приложението на високоефективни модулни системи за обновяване, инструменти за управление на процесите и гаранции за осигуряване на качеството.
 
Ние тепърва започваме. Останете с нас за повече информация!