Новини

outPHit maps municipal needs in the building sector

None
02 Юни 2021

With the help of outpHit, Climate Alliance is advancing its efforts on the extensive topic of buildings...

read more »

outPHit

Дълбокото обновяване: направено по-бързо, по-евтино и по-надеждно

Сграденият фонд обикновено е неефективен. Енергията, която нашите сгради губят, е сред основните фактори за изменението на климата и увеличаващата се енергийна бедност. Дълбокото обновяване за справяне с тези загуби и подобряване характеристиките на сградите заслужено е в основата на свързаните с климата и икономическото възстановяване политики на всички равнища на управление. И все пак, докато подходи за оптимизиране на традиционните процеси като концепцията Energiesprong и „серийното обновяване“ помогнаха за страндартизирането на решения за обновяване, практическата реализация на проекти за висококачествени дълбоки обновявания все още представлява предизвикателство. OutPHit обединява подобни подходи с принципите на пасивната къща, за да направи дълбокото обновяване по-бързо, по-евтино и по-надеждно.

Въз основа на реални проекти в цяла Европа, outPHit преодолява бариерите пред по-широкото навлизане на висококачествени дълбоки обновявания и способства приложението на високоефективни модулни системи за обновяване, инструменти за управление на процесите и гаранции за осигуряване на качеството.
 
Ние тепърва започваме. Останете с нас за повече информация!